Kampania finansowana z pomoca unii europejskiej.
enjoyEurope

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

Strona potatosurprises.eu jest prowadzona na podstawie umowy przez Darwin BBDO w imieniu Europatat.

Ochrona danych osobowych:

Celem strony jest dostarczanie informacji o europejskich ziemniakach. Podstawą prawną, na podstawie której działa Europatat jest zadanie publiczne zgodnie z ustawodawstwem.

Strona jest hostowana w Brukseli i obsługiwana przez Darwin BBDO na podstawie umowy.

Witryna nie gromadzi danych osobowych użytkowników (takich jak adresy e-mail lub dane logowania), ale może zbierać dane osobowe za pomocą plików cookie, jeśli wyrazisz na to zgodę.

Europatat i Darwin BBDO nie podejmują zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Wszelkie dane osobowe, które możesz przesłać do Europatat lub Darwin BBDO w celu uzyskania dostępu do usług lub które udostępniasz online, podlegają ogólnemu rozporządzeniu UE o ochronie danych.

Europatat i Darwin BBDO dysponują technologicznymi i operacyjnymi politykami i procedurami bezpieczeństwa, aby chronić wszelkie dane osobowe, które nam udostępniasz, przed utratą, niewłaściwym użyciem, zmianą lub niezamierzonym zniszczeniem. Wszystkie osoby z naszego personelu, które mogą mieć dostęp do danych osobowych, zostały przeszkolone w zakresie zachowania poufności takich informacji.

Zgodnie z przepisami RODO i UE, w przypadku gdy Ty udostępniasz lub my gromadzimy, jakiekolwiek dane osobowe dotyczące Ciebie, masz następujące prawa:

Prawo do informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane, prawo dostępu do Twoich danych, prawo do sprostowania wszelkich błędów w Twoich danych lub do uzupełnienia wszelkich pominięć, prawo do usunięcia w określonych okolicznościach, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w ramach zadania publicznego, prawo do przenoszenia danych.

Jeśli masz uwagi lub pytania, wątpliwości lub skargi dotyczące gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt z:

Bertą Redondo, doradcę ds. komunikacji i polityki Europatat pod adresem:

berta.redondo@europatat.eu lub telefonicznie pod numerem +32 (0) 2 777 15 85

Europejskim Inspektorem ds. Ochrony Danych pod adresem:

edps@edps.europa.eu lub telefonicznie pod numerem +32 (0) 22 83 19 00.

Możesz skontaktować się z Darwin BBDO, przetwarzającym dane, dzwoniąc pod numer +32 2 725 97 10 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres info@darwin.be.

Pliki cookie

Będziemy używać niezbędnych plików cookie w przeglądarce tylko wtedy, gdy trafisz na naszą stronę internetową. Wszystkie inne pliki cookie wymagają Twojej zgody, którą możesz zarządzać za pomocą narzędzia do plików cookie wbudowanego w naszą stronę internetową. Te pliki cookie, jeśli są dozwolone, dostarczają nam zanonimizowane dane dotyczące sposobu korzystania ze strony internetowej i miejsca, z którego można uzyskać do niej dostęp. Pomaga nam to ulepszyć projekt i dostarczanie zawartości strony internetowej. Aby zobaczyć pełne informacje na temat plików cookie, których chcemy używać na naszej stronie internetowej i dlaczego, skorzystaj z narzędzia do plików cookie lub odwiedź naszą stronę z zasadami dotyczącymi plików cookie.

Linki

Podczas gdy Europatat stosuje ustawienia prywatności w standardzie, w przypadku gdy ta strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych i innych internetowych źródeł informacji, Europatat nie może kontrolować, ani ponosić odpowiedzialności za te strony i zewnętrzne źródła informacji. Sprawdź ich oświadczenia o ochronie prywatności pod kątem sposobu postępowania z dowolnymi danymi.

Oświadczenie Preparetobesuprised.eu:

Europatat nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, niezależnie od przyczyny, charakteru lub konsekwencji, które wynikają bezpośrednio lub pośrednio z:

• przerwy w działaniu strony internetowej;

• wad oprogramowania,

• wszelkich szkód poniesionych po tym, jak informacje zamieszczone na stronie zostały naruszone przez osoby trzecie; lub

• za straty spowodowane korzystaniem z tej strony lub informacji uzyskanych bezpośrednio lub pośrednio z tej strony.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na warunki użytkowania. Europatat dokłada wszelkich starań, aby informacje przedstawione na tej stronie były jak najbardziej dokładne i aktualne, a informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Nie oznacza to jednak, że Europatat daje jakąkolwiek gwarancję kompletności i dokładności informacji. Europatat nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z informacji zawartych na tej stronie.

Lekker van bij ons Bord Bia European Potato Trade Association